Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:22 Torsdag 2019-02-14 kl. 10:30

Torsdag 2019-02-14 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:22
Datum och tid: 2019-02-14 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (SfU2y)
Justering
Skr. 2018/19:15 och motion
Föredragande: AF

3. EU-frågor på det socialpolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Roger Mörtvik, Socialdepartementet

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Överläggning
Statssekreterare Roger Mörtvik, Socialdepartementet
COM(2019) 53

5. EU-frågor på det socialpolitiska området
Information
Statssekreterare Roger Mörtvik, Socialdepartementet

6. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2019) 53
Föredragande: JE

7. Fråga om utskottsinitiativ

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 februari 2019 kl. 11.00.

Bilagor