Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:23 Tisdag 2019-02-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:23
Datum och tid: 2019-02-26 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd (SfU13)
Justering
Skr. 2018/19:14 och motioner
Skr. 2018/19:27 och motioner
Föredragande: MN

3. Socialavgifter (SfU15)
Justering
Motioner
Föredragande: KS

4. Information från Migrationsverket
Generaldirektör Mikael Ribbenvik

5. Fråga om utskottsinitiativ

6. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering m.m.

7. Överlämnande av motioner

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 februari 2019 kl. 10.30

Bilagor