Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:24 Torsdag 2019-02-28 kl. 10:30

Torsdag 2019-02-28 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-02-28 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Lars Westbratt

3. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Information
Statssekreterare Lars Westbratt

4. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering m.m.

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 mars 2019 kl. 10.30

Bilagor