Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:26 Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:26
Datum och tid: 2019-03-12 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit (SfU24)
Beredning
Prop. 2018/19:53
Föredragande: MN

3. Sjukförsäkringen (SfU20)
Beredning
Motioner
Föredragande: MN

4. Föräldraförsäkringen (SfU21)
Beredning
Motioner
Föredragande: KS

5. Pensioner (SfU22)
Beredning
Motioner
Föredragande: JA

6. Migration och asylpolitik (SfU16)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: SB, AF, JE

7. Anhöriginvandring (SfU17)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AF

8. Arbetskraftsinvandring (SfU18)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JA

9. Medborgarskap (SfU19)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KS

10. Utrikes resor

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 mars 2019 kl. 10.00

Bilagor