Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:27 Torsdag 2019-03-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-03-14 10:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information från Inspektionen för socialförsäkringen
Tf. generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren med medarbetare informerar om inspektionens rapport 2019:1 Samordningsförbundens organisering och verksamhet - En granskning av förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 11.00

Bilagor