Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:28 Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-03-26 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit (SfU24)
Justering
Prop. 2018/19:53
Föredragande: MN

3. Migration och asylpolitik (SfU16)
Justering
Motioner
Föredragande: SB, AF, JE

4. Anhöriginvandring (SfU17)
Justering
Motioner
Föredragande: AF

5. Arbetskraftsinvandring (SfU18)
Justering
Motioner
Föredragande: JA

6. Medborgarskap (SfU19)
Justering
Motioner
Föredragande: KS

7. Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna (SfU23)
Beredning
Prop. 2018/19:55
Föredragande: KS

8. EU-frågor på det socialpolitiska området
Statssekreterare Roger Mörtvik, Socialdepartementet
Information
– Trilogförhandlingar om förslaget till revidering av förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, COM(2016) 815

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 mars 2019 kl. 10.30

Bilagor