Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:29 Torsdag 2019-03-28 kl. 10:30

Torsdag 2019-03-28 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:29
Datum och tid: 2019-03-28 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Migration och asylpolitik (SfU16)
Justering
Motioner
Föredragande: SB, AF, JE

3. Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna (SfU23)
Justering
Prop. 2018/19:55
Föredragande: KS

4. Utskottets arbetsrutiner

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 april 2019 kl. 11.00.

Bilagor