Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:3 Tisdag 2018-10-16 kl. 11:00

Tisdag 2018-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-10-16 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Riksrevisionen
Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare presenterar granskningsrapporterna
RiR 2018:11 Bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa – en process med stora utmaningar
RiR 2018:22 Försäkringsmedicinskt beslutstöd – ett stöd för Försäkringskassan vid psykisk ohälsa?

3. Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag (SfU9)
Beredning
Skr. 2017/18:289
Föredragande: KS

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 10.00

Bilagor