Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:30 Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30
Datum och tid: 2019-04-09 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Socialförsäkringsfrågor (SfU20)
Justering
Motioner
Föredragande: MN

3. Ekonomisk familjepolitik (SfU21)
Justering
Motioner
Föredragande: KS

4. Pensioner (SfU22)
Justering
Motioner
Föredragande: JA

5. Verksamheten i EU under 2018
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2018/19:115 och motion
Föredragande: JE

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 april 2019 kl. 10.30

Bilagor