Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:31 Torsdag 2019-04-25 kl. 10:30

Torsdag 2019-04-25 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:31
Datum och tid: 2019-04-25 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2018/19:75
Föredragande: JE

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Ev. torsdagen den 2 maj 2019 kl. 10.30, därefter tisdagen den 7 maj 2019 kl. 11.00.

Bilagor