Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:32 Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:32
Datum och tid: 2019-05-07 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2018 (SfU3y)
Justering
Skr. 2018/19:75
Föredragande: JE

3. Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet (SfU14)
Beredning
Skr. 2018/19:80 och motion
Föredragande: KS

4. 2019 års ekonomiska vårproposition, indelning i utgiftsområden
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2018/19:100 förslagspunkterna 2–5 och motioner
Föredragande: MN

5. Vårändringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: KS

6. Årsredovisning för staten 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2018/19:101
Föredragande: KS

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Ev. torsdagen den 9 maj 2019 kl. 10.30, därefter tisdagen den 14 maj 2019 kl. 11.00.

Bilagor