Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:33 Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:33
Datum och tid: 2019-05-14 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet (SfU14)
Justering
Skr. 2018/19:80 och motion
Föredragande: KS

3. Vårändringsbudget för 2019 (SfU4y)
Justering
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: KS

4. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare presenterar granskningsrapporten RiR 2019:9 Trångboddhet - konsekvenser för hälsa och skolresultat

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 10.30.

Bilagor