Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:34 Torsdag 2019-05-16 kl. 10:30

Torsdag 2019-05-16 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:34
Datum och tid: 2019-05-16 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit (SfU25)
Beredning
Prop. 2018/19:119
Föredragande: SB

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11.00.

Bilagor