Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:35 Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:35
Datum och tid: 2019-05-28 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Återrapport
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

3. Reviderat återvändandedirektiv
Överläggning ev. information
COM(2018) 634
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

4. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

5. EU-frågor på det socialpolitiska området
Återrapport
Statssekreterare Roger Mörtvik, Socialdepartementet

6. EU-frågor på det socialpolitiska området
Information
Statssekreterare Roger Mörtvik, Socialdepartementet

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 juni 2019 kl. 11.00

Bilagor