Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:36 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:36
Datum och tid: 2019-06-04 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit (SfU25)
Justering
Prop. 2018/19:119
Föredragande: SB

3. Information från Inspektionen för socialförsäkringen
Tf. generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren med medarbetare informerar om inspektionens rapporter
2019:5 Förenklat läkarintyg och inflödet till sjukförsäkringen
2019:6 Effekter av höjd ersättning i föräldrapenning på grundnivå
2019:7 Från underhållsstöd till underhållsbidrag?

4. Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU26)
Beredning
Prop. 2018/19:128 och motioner
Föredragande: SB

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 juni 2019 kl. 11.00.

Bilagor