Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:37 Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:37
Datum och tid: 2019-06-11 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU26)
Justering
Prop. 2018/19:128 och motioner
Föredragande: SB

3. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Ev. torsdagen den 13 juni 2019 kl. 10.30.

Bilagor