Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:38 Torsdag 2019-06-13 kl. 10:30

Torsdag 2019-06-13 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:38
Datum och tid: 2019-06-13 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU26)
Justering
Prop. 2018/19:128 och motioner
Föredragande: SB

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

Bilagor