Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:4 Torsdag 2018-10-18 kl. 10:00

Torsdag 2018-10-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2018-10-18 10:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning (SfU5)
Justering
Prop. 2017/18:254
Föredragande: MN

3. Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare (SfU6)
Justering
Skr. 2017/18:256
Föredragande: EL

4. Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (SfU7)
Justering
Prop. 2017/18:270 och motion
Föredragande: KH

5. Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz (SfU8)
Justering
Prop. 2017/18:275
Föredragande: SB

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 11.00

Bilagor