Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:5 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5
Datum och tid: 2018-10-23 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen
Tf. generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren med medarbetare informerar om inspektionens rapporter
2018:15 Vem får avsättningar till tjänstepension? - En analys av tjänstepensionernas täckningsgrad baserad på deklarationsuppgifter
2018:16 Förändrad styrning av och i Försäkringskassan - En analys av hur regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen av sjukpenning
2018:17 Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar - En redovisning av hur regeringen styr Försäkringskassan och hur myndigheten arbetar för att bidra till att målet uppnås

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 10.00

Bilagor