Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:7 Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:7
Datum och tid: 2018-11-06 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag (SfU9)
Justering
Skr. 2017/18:289
Föredragande: KS

3. Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar (SfU10)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:284 och motioner
Föredragande: SB

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Pm från konstitutionsutskottets kansli
Föredragande: EL

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 november 2018 kl. 10.30

Bilagor