Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:9 Torsdag 2018-11-15 kl. 10:30

Torsdag 2018-11-15 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-11-15 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå (SfU11)
Justering
Prop. 2017/18:276 och motioner
Föredragande: MN

3. Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning (SfU12)
Beredning
Skr. 2018/19:8 och motioner
Föredragande: KS

4. Rådsrekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare
Överläggning
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet
COM(2018) 132

5. EU-frågor på det socialpolitiska området
Information
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 november 2018 kl. 11.00

Bilagor