Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:1 Tisdag 2019-09-17 kl. 11:00

Tisdag 2019-09-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-09-17 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Information från Socialdepartementet
Tjänstemannainformation, allmänt om pensionssystemet m.m.
Ämnesråd Stefan Oscarson m.fl.

2. En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv (SfU5)
Beredning
Prop. 2018/19:133 och motioner
Föredragande: MN

3. Förbättrat grundskydd för pensionärer (SfU7)
Beredning
Prop. 2018/19:134 och motioner
Föredragande: MN

4. Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension (SfU6)
Beredning
Prop. 2018/19:131
Föredragande: KS

5. Ett starkare skydd för välfärdssystemen (SfU8)
Beredning
Prop. 2018/19:132 och motioner
Föredragande: SB

6. Utskottets utrikes resor

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 september 2019 kl. 11.00, obs! tiden

Bilagor