Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Torsdag 2019-10-24 kl. 10:30

Torsdag 2019-10-24 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-10-24 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning (SfU10)
Beredning
Prop. 2019/20:9 och motioner
Föredragande: MÖ

3. Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande (SfU11)
Beredning
Prop. 2019/20:10 och motioner
Föredragande: SB

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 november 2019 kl. 11.00

Bilagor