Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:11 Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-11-05 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Trepartsförhandling om förordning 883/2004
Information ev. överläggning
Statssekreterare Alejandro Firpo, Socialdepartementet

3. Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet (SfU9)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:4 och motion
Föredragande: KS

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning
Föredragande: SH

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 november 2019 kl. 10.30

Bilagor