Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:12 Torsdag 2019-11-07 kl. 10:30

Torsdag 2019-11-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2019-11-07 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet (SfU9)
Justering
Skr. 2019/20:4 och motion
Föredragande: KS

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (sfU2y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Föredragande: SH

4. Utgiftsområde 8 Migration (SfU4)
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: SB

5. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MN

6. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MÖ

7. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: KS

8. Återrapportering
OECD:s parlamentariska möte den 10-11 oktober i Paris

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 november 2019 kl. 10.30.

Bilagor