Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:13 Torsdag 2019-11-14 kl. 10:30

Torsdag 2019-11-14 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2019-11-14 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning (SfU10)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:9 och motioner
Föredragande: MÖ

3. Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande (SfU11)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:10 och motioner
Föredragande: SB

4. Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter brexit (SfU12)
Beredning
Prop. 2019/20:26
Föredragande: MN

5. Mottagande av motion
Mot. 2019/20:1978 yrkande 3 av Arman Teimouri (L) från socialutskottet

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 november 2019 kl. 10.30

Bilagor