Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:15 Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2019-11-26 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information från Försäkringskassan
Generaldirektör Nils Öberg

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 november 2019

Bilagor