Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:16 Torsdag 2019-11-28 kl. 10:30

Torsdag 2019-11-28 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2019-11-28 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information om den s.k. gymnasielagen
Information från Migrationsverket och Skolverket

3. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Återrapport
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

4. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
a) Framtiden för EU:s migrations- och asylpolitik
b) Brexitarbetet

5. Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat EU (SfU12)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:26
Föredragande: MN

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 december 2019 kl. 11.00

Bilagor