Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:17 Tisdag 2019-12-03 kl. 11:00

Tisdag 2019-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17
Datum och tid: 2019-12-03 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat EU (SfU12)
Justering
Prop. 2019/20:26
Föredragande: MN

3. Information från Migrationsverket
Generaldirektör Mikael Ribbenvik

4. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MÖ

5. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: KS

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 december 2019 kl. 10.30

Bilagor