Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:18 Torsdag 2019-12-05 kl. 10:30

Torsdag 2019-12-05 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2019-12-05 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MÖ

3. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: KS

4. Utgiftsområde 8 Migration (SfU4)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: SB

5. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MN

6. Information från Justitiedepartementet
Statsrådet Morgan Johansson om hanteringen av medborgarskapsärenden

7. Information från Socialdepartementet
Stadsrådet Ardalan Shekarabi om hanteringen av bidragsbrottsärenden

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 10 december 2019 kl. 11.00, därefter torsdagen den 12 december 2019 kl. 10.30

Bilagor