Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:19 Torsdag 2019-12-12 kl. 10:30

Torsdag 2019-12-12 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2019-12-12 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 8 Migration (SfU4)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: SB

3. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MN

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor