Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:2 Torsdag 2019-09-19 kl. 11:00

Torsdag 2019-09-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-09-19 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare presenterar granskningsrapporterna
RiR 2019:19 Jämställd sjukfrånvaro - bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen?
RiR 2019:22 Mörkertal inom bostadstillägg

3. Återrapportering
Interparlamentariskt möte om asyl och migration den 8-9 september i Helsingfors

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 september 2019 kl. 11.00

Bilagor