Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:21 Torsdag 2020-01-30 kl. 10:30

Torsdag 2020-01-30 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21
Datum och tid: 2020-01-30 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro (SfU13)
Beredning
Skr. 2019/20:50 och motioner
Föredragande: KS

3. Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget (SfU14)
Beredning
Skr. 2019/20:54 och motioner
Föredragande: KS

4. Stöd till kommunsektorn
Fråga om yttrande till finansutskottet samt ev. beredning
Föredragande: KS

5. Mottagande av motioner
Fråga om mottagande av motionerna
– 2019/20:3115 yrkande 4 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) från skatteutskottet,
– 2019/20:1372 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) från socialutskottet,
– 2019/20:3320 yrkande 13 av Pia Steensland m.fl. (KD) från socialutskottet.

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 februari 2020 kl. 10.30.

Bilagor