Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:22 Torsdag 2020-02-06 kl. 10:30

Torsdag 2020-02-06 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22
Datum och tid: 2020-02-06 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Stöd till kommunsektorn (SfU3y)
Justering
Föredragande: KS

3. Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro (SfU13)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:50 och motioner
Föredragande: KS

4. Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget (SfU14)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:54 och motioner
Föredragande: KS

5. Kommissionens arbetsprogram för 2020
Fråga om yttrande till utrikesutskottet samt ev. beredning
COM(2020) 37
Föredragande: JE

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 februari 2020 kl. 10.30.

Bilagor