Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:23 Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23
Datum och tid: 2020-02-11 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information från Justitiedepartementet, Migrationsverket, Skatteverket och Datainspektionen

3. Fråga om förslag till utskottsinitiativ

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 februari 2020 kl. 10.30

Bilagor