Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:24 Torsdag 2020-02-13 kl. 10:30

Torsdag 2020-02-13 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24
Datum och tid: 2020-02-13 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro (SfU13)
Justering
Skr. 2019/20:50 och motioner
Föredragande: KS

3. Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget (SfU14)
Justering
Skr. 2019/20:54 och motioner
Föredragande: KS

4. Kommissionens arbetsprogram 2020 (SfU4y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fortsatt beredning
COM(2020) 37
Föredragande: JE

5. Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (SfU15)
Beredning
Prop. 2019/20:68 och motioner
Föredragande: KS

6. Fråga om förslag till utskottsinitiativ

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Eventuellt tisdagen den 18 februari 2020 kl. 11.00, därefter torsdagen den 20 februari 2020 kl. 10.30

Bilagor