Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:25 Torsdag 2020-02-20 kl. 10:30

Torsdag 2020-02-20 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25
Datum och tid: 2020-02-20 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Kommissionens arbetsprogram 2020 (SfU4y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Justering
COM(2020) 37
Föredragande: JE

3. Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (SfU15)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:68 och motioner
Föredragande: KS

4. Medborgarskap (SfU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: MÖ

5. Fråga om förslag till utskottsinitiativ

6. Reseredogörelser
Delegationsresa Grekland och Spanien
Delegationsresa Tunisien och Egypten

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 mars 2020 kl. 11.00

Bilagor