Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:26 Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26
Datum och tid: 2020-03-03 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (SfU15)
Justering
Prop. 2019/20:68 och motioner
Föredragande: KS

3. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Återrapport
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

4. Strategiska riktlinjer på rättsliga och inrikes området
Överläggning ev. information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

5. Socialförsäkringsfrågor (SfU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: MN

6. Ekonomisk familjepolitik (SfU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: KS

7. Pensioner (SfU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: MÖ

8. Fråga om förslag till utskottsinitiativ

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 10 mars 2020 kl. 11.00

Bilagor