Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:27 Torsdag 2020-03-12 kl. 08:00

Torsdag 2020-03-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27
Datum och tid: 2020-03-12 08:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information från Justitiedepartementet
Statsrådet Morgan Johansson informerar om situationen vid EU:s yttre gränser

3. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 16 till socialutskottet

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 mars 2020 kl. 11.00

Bilagor