Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:28 Tisdag 2020-03-17 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28
Datum och tid: 2020-03-17 11:00
Plats: RÖ 5-37

1. Justering av protokoll

2. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Alejandro Firpo informerar om pågående arbetet med anledning av coronoviruset (covid-19)

3. Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring (SfU25)
Beredning
Förslag till utskottsinitiativ
Föredragande: MÖ

4. Arbetsrutiner för EU-information och överläggningar i utskotten och samråd i EU-nämnden

5. Utskottets utrikes resor

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars 2020 kl. 10.30

Bilagor