Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:3 Tisdag 2019-09-24 kl. 11:00

Tisdag 2019-09-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-09-24 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på det socialpolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Roger Mörtvik, Socialdepartementet

3. EU-frågor på det socialpolitiska området
Information
Statssekreterare Roger Mörtvik, Socialdepartementet
a) Prioriteringar under finländska ordförandeskapet
b) Rådslutsatser om välfärdsekonomin
c) Revideringen av förordningen 883/2004 om samordningen av de sociala trygghetssystemen
d) Beredskapsåtgärder vid ett avtalslöst Brexit

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Ev. torsdag den 26 september 2019 kl. 10:30, därefter tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 11.00.

Bilagor