Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:30 Tisdag 2020-04-07 kl. 11:00

Tisdag 2020-04-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:30
Datum och tid: 2020-04-07 11:00
Plats: RÖ 5-37 f.d. BoU

1. Justering av protokoll

2. Information från Socialdepartementet
Statsrådet Ardalan Shekarabi informerar om regeringens genomförda och planerade åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19)

3. Information från Försäkringskassan
Generaldirektör Nils Öberg informerar om pågående och kommande arbete med anledning av coronaviruset (covid-19)

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2020.

Bilagor