Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-04-23 kl. 09:00

Torsdag 2020-04-23 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31
Datum och tid: 2020-04-23 09:00
Plats: RÖ 4-09 (SkU:s sessionssal)

1. Justering av protokoll

2. Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag (SfU23)
Beredning
Prop. 2019/20:126
Föredragande: MN

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Information från Pensionsmyndigheten (kl.12.00)
Generaldirektör Daniel Barr informerar (per telefon) om covid-19:s påverkan på pensionerna

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april kl. 10.40 i Förstakammarsalen

Bilagor