Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:32 Torsdag 2020-04-23 kl. 10:40

Torsdag 2020-04-23 kl. 10:40

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:32
Datum och tid: 2020-04-23 10:40
Plats: Förstakammarsalen

1. Migration och asylpolitik (SfU20)
Justering
Motioner
Föredragande: SB, MN, JE

2. Anhöriginvandring (SfU21)
Justering
Motioner
Föredragande: FH

3. Arbetskraftsinvandring (SfU22)
Justering
Motioner
Föredragande: KS

4. Övriga frågor

Bilagor