Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:33 Måndag 2020-04-27 kl. 10:00

Måndag 2020-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:33
Datum och tid: 2020-04-27 10:00
Plats: RÖ 5-37

1. Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Lars Westbratt informerar om det informella videokonferensmötet för EU:s inrikesministrar tisdagen den 28 april 2020

2. Kanslimeddelanden

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Onsdagen den 29 april 2020

Bilagor