Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:35 Onsdag 2020-04-29 kl. 09:20

Onsdag 2020-04-29 kl. 09:20

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:35
Datum och tid: 2020-04-29 09:20
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Fråga om förslag till utskottsinitiativ om slopat karensavdrag

3. Fråga om förslag till utskottsinitiativ om kompetensutvisningar

4. Fråga om förslag till utskottsinitiativ om tillfällig föräldrapenning

5. Fråga om förslag till utskottsinitiativ om full ersättning för karensavdraget

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2020

Bilagor