Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:36 Torsdag 2020-05-07 kl. 12:30

Torsdag 2020-05-07 kl. 12:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:36
Datum och tid: 2020-05-07 12:30
Plats: RÖ4-09 (SkU:s sessionssal)

1. Justering av protokoll

2. Information från Socialdepartementet (kl. 12.30)
Statsrådet Ardalan Shekarabi informerar om regeringens genomförda, pågående och kommande arbete med anledning av Coronaviruset, inklusive arbetet på EU-nivå

3. Information från Justitiedepartementet (kl. 13.00)
Statsrådet Morgan Johansson informerar om regeringens genomförda, pågående och kommande arbete med anledning av Coronaviruset, inklusive arbetet på EU-nivå

4. Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:126
Föredragande: MN

5. Vårändringsbudget för 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:99 och motion
Föredragande: KS

6. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2019/20:75
Föredragande: FH

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 maj 2020

Bilagor