Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:37 Torsdag 2020-05-14 kl. 10:10

Torsdag 2020-05-14 kl. 10:10

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:37
Datum och tid: 2020-05-14 10:10
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag (SfU23)
Justering
Prop. 2019/20:126
Föredragande: MN

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj 2020

Bilagor