Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:38 Tisdag 2020-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2020-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:38
Datum och tid: 2020-05-26 11:00
Plats: RÖ 5-37

1. Justering av protokoll

2. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Skr. 2019/20:75
Föredragande: FH

3. Förslag till utskottsinitiativ för lagstiftning om direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter
Fortsatt beredning. Ev. beslut om remiss
Föredragande: MÖ

4. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare presenterar granskningsrapporten RiR 2020:7 Återvändandeverksamheten – resultat, kostnader och effektivitet

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Ev. Torsdagen den 28 maj 2020, därefter torsdagen den 4 juni 2020

Bilagor