Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:39 Torsdag 2020-06-04 kl. 09:00

Torsdag 2020-06-04 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2019/20:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:39
Datum och tid: 2020-06-04 09:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. EU-information på det socialpolitiska området
Information
Statssekreterare Alejandro Firpo, Socialdepartementet
– kommissionens förslag till reviderat arbetsprogram
– informellt videomöte den 9 juni 2020 som ersätter Epsco-rådet den 11–12 juni 2020
– det inkommande tyska ordförandeskapet
– den europeiska planeringsterminen - sysselsättnings- och socialpolitiska delarna av landspecifika rekommendationer
– förhandlingarna om förslaget till revidering av förordningarna om de sociala trygghetssystemen 883/2004 och 987/2009
– förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om en framtida relation
– förslaget till revidering av de s.k. sysselsättningsriktlinjerna (tillhör AU)

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 juni 2020.

Bilagor